Park Run @สะพานสราญวิถี (อ่าวประจวบฯ)

11 มิ.ย. 2564 11:01:09 | 152

Park Run THAILAND เป็นงานวิ่งฟรีที่จัดขึ้นทุกสัปดาห์ทั่วประเทศมีระยะวิ่งไม่เกิน 5 กิโลเมตร จัดขึ้นในสวนสาธารณะหรือพื้นที่เปิดโล่ง พาร์ครันเป็นกิจกรรมที่การสร้างเสริมสุขภาพกายใจที่ดีสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนที่อยู่ร่วมกันและขับเคลื่อนสุขภาวะในหลายมิติ พาร์ครันเป็นประสบการณ์ที่ดีสามารถเข้าร่วมได้ทุกคน ทุกเพศ และทุกวัย

Facebook share Twitter share Print