Facebook share Twitter share Print

การแข่งขันรถยนต์ทางเรียบ รายการ PT PRACHUAP GRAND PRIX 2021

หมวดกิจกรรม : หมวดกีฬา

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกับบริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) จะจัดให้มีกิจกรรมการแข่งขันรถยนต์ทางเรียบ รายการ PT PRACHUAP GRANDPRIX 2021 ณ สนาม พีที ประจวบ เซอร์กิต จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระหว่างวันที่ 24 - 28 พฤศจิกายน 2564 ในรูปแบบสนามเฉพาะกิจ หรือ Street Circuit ที่เป็นสนามแข่งรถเลียบเขาช่องกระจกและชายทะเลอ่าวประจวบคีรีขันธ์ที่มีความสวยงาม เป็นกีฬาในระดับประเทศที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวและการกระตุ้นเศรษฐกิจ

สถานที่ดำเนินการ
ถนนเลียบอ่าวประจวบคีรีขันธ์
หน่วยงาน
-
ผู้ที่เกี่ยวข้อง
-
วัน/เวลาเริ่มต้น
19/01/2565 : 07:30 น.
วัน/เวลาสิ้นสุด
23/01/2565 : 18:30 น.
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง