ReadyPlanet.com
dot
dot
ข่าวประชาสัมพันธ์
dot
bulletข่าวประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยว
bulletข่าวประชาสัมพันธ์ด้านการกีฬา
bulletภาพกิจกรรมด้านการท่องเที่ยว
bulletภาพกิจกรรมด้านการกีฬา
dot
ข้อมูลการท่องเที่ยว
dot
bulletข้อมูลจังหวัด
bulletของดีประจำจังหวัด
bulletเทศกาลงานประเพณี
bulletท่องเที่ยวชุมชนสัมผัสธรรมชาติ
bulletแผนที่ท่องเที่ยวจังหวัด
bulletข้อมูลการเดินทาง
bulletสถานที่พัก
bulletร้านอาหาร
bulletหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
dot
สถานที่ท่องเที่ยว
dot
bulletอำเภอหัวหิน
bulletอำเภอปราณบุรี
bulletอำเภอสามร้อยยอด
bulletอำเภอกุยบุรี
bulletอำเภอเมือง
bulletอำเภอทับสะแก
bulletอำเภอบางสะพาน
bulletอำเภอบางสะพานน้อย
dot
ข้อมูลกีฬา
dot
bulletสถานกีฬาอำเภอหัวหิน
bulletสถานกีฬาอำเภอปราณบุรี
bulletสถานกีฬาอำเภอสามร้อยยอด
bulletสถานกีฬาอำเภอกุยบุรี
bulletสถานกีฬาอำเภอเมือง
bulletสถานกีฬาอำเภอทับสะแก
bulletสถานกีฬาอำเภอบางสะพาน
bulletสถานกีฬาอำเภอบางสะพานน้อย
dot
ปฏิทินกิจกรรม ปี 2555
dot
bulletปฏิทินกิจกรรม เดือนมกราคม
bulletปฏิทินกิจกรรม เดือนกุมภาพันธ์
bulletปฏิทินกิจกรรม เดือนมีนาคม
bulletปฏิทินกิจกรรม เดือนเมษายน
bulletปฏิทินกิจกรรม เดือนพฤษภาคม
bulletปฏิทินกิจกรรม เดือนมิถุนายน
bulletปฏิทินกิจกรรม เดือนกรกฎาคม
bulletปฏิทินกิจกรรม เดือนสิงหาคม
bulletปฏิทินกิจกรรม เดือนกันยายน
bulletปฏิทินกิจกรรม เดือนตุลาคม
bulletปฏิทินกิจกรรม เดือนพฤศจิกายน
bulletปฏิทินกิจกรรม เดือนธันวาคม
dot
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
dot
bulletกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
bulletสำนักพัฒนาการท่องเที่ยว
bulletการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
bulletการกีฬาแห่งประเทศไทย
bulletตำรวจท่องเที่ยว
dot
สมัครรับข่าวสาร

dot
bulletดาวโหลดไฟล์งานด้านท่องเที่ยว
bulletดาวโหลดไฟล์งานด้านกีฬา
bulletรายงานการประชุมประจำเดือน
สถานกีฬาอำเภอหัวหิน

 

ตารางสถานกีฬา  อำเภอหัวหิน

 

อันดับ

ภาค

จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ที่อยู่

ชื่อ

ประเภทกีฬา

เวลาปิด

หน่วยงานเจ้าของ

1

กลาง

ประจวบคีรีขันธ์

หัวหิน

ห้วยสัตว์ใหญ่

โรงเรียนอนันท์

โรงเรียนอนันท์

ฟุตบอล

วอลเลย์บอล

บาสเกตบอล

ตลอดวัน

โรงเรียนอนันท์

2

กลาง

ประจวบคีรีขันธ์

หัวหิน

ห้วยสัตว์ใหญ่

หมู่ 3 บ้านป่าละอู

หมู่ 3 บ้านป่าละอู

ฟุตบอล

ตลอดวัน

หมู่บ้าน

3

กลาง

ประจวบคีรีขันธ์

หัวหิน

ห้วยสัตว์ใหญ่

หมู่ 4 บ้านห้วยผึ้ง

หมู่ 4 บ้านห้วยผึ้ง

ฟุตบอล

ตลอดวัน

หมู่บ้าน

4

กลาง

ประจวบคีรีขันธ์

หัวหิน

ห้วยสัตว์ใหญ่

หมู่ 6 บ้านโคนมพัฒนา

หมู่ 6 บ้านโคนมพัฒนา

วอลเลย์บอล

ตลอดวัน

หมู่บ้าน

5

กลาง

ประจวบคีรีขันธ์

หัวหิน

ห้วยสัตว์ใหญ่

หมู่ 1 บ้านเฉลิมพระเกียรติ

หมู่ 1 บ้านเฉลิมพระเกียรติ

วอลเลย์บอล

ตลอดวัน

หมู่บ้าน

6

กลาง

ประจวบคีรีขันธ์

หัวหิน

ห้วยสัตว์ใหญ่

หมู่ 5 เฉลิมพร

หมู่ 5 เฉลิมพร

บาสเกตบอล

ตลอดวัน

หมู่บ้าน

7

กลาง

ประจวบคีรีขันธ์

หัวหิน

ห้วยสัตว์ใหญ่

โรงเรียนบ้านป่าละอูบน

โรงเรียนบ้านป่าละอูบน

เซปัคตะกร้อ

ตลอดวัน

โรงเรียนบ้านป่าละอูบน

8

กลาง

ประจวบคีรีขันธ์

หัวหิน

ห้วยสัตว์ใหญ่

สน.อบต.ห้วยสัตย์ใหญ่

ลานแอโรบิก

ลานแอโรบิก

17.00 - 20.00 น.

อบต.ห้วยสัตว์ใหญ่

9

กลาง

ประจวบคีรีขันธ์

หัวหิน

หนองพลับ

เทศบาลตำบลหนองพลับ

ลานแอโรบิก

ลานแอโรบิก

18.00 - 19.00 น.

เทศบาลตำบลหนองพลับ

10

กลาง

ประจวบคีรีขันธ์

หัวหิน

หนองพลับ

หมู่ 3 บ้านห้วยไทรงาม

ลานกีฬา

วอลเลย์บอล

บาสเกตบอล ,เซปัค

ตะกร้อ , ฟุตบอล

ตลอดวัน

เทศบาลตำบลหนองพลับ

11

กลาง

ประจวบคีรีขันธ์

หัวหิน

หนองพลับ

หมู่ 3 บ้านห้วยไทรงาม

สนามกีฬาบ้านห้วยไทรงาม

ฟุตบอล

ตลอดวัน

หมู่บ้าน

12

กลาง

ประจวบคีรีขันธ์

หัวหิน

ทับใต้

หมู่ 3  ,  หมู่ 10

ลานแอโรบิก

ลานแอโรบิก

16.00 - 20.00 น.

หมู่บ้าน

13

กลาง

ประจวบคีรีขันธ์

หัวหิน

ทับใต้

หมู่ 14

ลานออกกำลังกาย

ฟุตบอล , ฟุตซอล

ตลอดวัน

หมู่บ้าน

14

กลาง

ประจวบคีรีขันธ์

หัวหิน

หินเหล็กไฟ

หมู่ 14

บ้านหนองสมอ

ฟุตบอล

ตลอดวัน

หมู่บ้าน

15

กลาง

ประจวบคีรีขันธ์

หัวหิน

หินเหล็กไฟ

หมู่ 11

บ้านหนองคร้า

เซปัคตะกร้อ

ตลอดวัน

หมู่บ้าน

16

กลาง

ประจวบคีรีขันธ์

หัวหิน

หินเหล็กไฟ

หมู่ 9

บ้านขอนทอง

เซปัคตะกร้อ

ตลอดวัน

หมู่บ้าน

17

กลาง

ประจวบคีรีขันธ์

หัวหิน

หินเหล็กไฟ

หมู่ 8

หนองเสือดำ

เซปัคตะกร้อ

ตลอดวัน

หมู่บ้าน

18

กลาง

ประจวบคีรีขันธ์

หัวหิน

หินเหล็กไฟ

หมู่ 7

บ้านหนองเหียง

เซปัคตะกร้อ

ตลอดวัน

หมู่บ้าน

 

 

อันดับ

ภาค

จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ที่อยู่

ชื่อ

ประเภทกีฬา

เวลาปิด

หน่วยงานเจ้าของ

19

กลาง

ประจวบคีรีขันธ์

หัวหิน

หินเหล็กไฟ

หมู่ 4

อบต.หินเหล็กไฟ

เซปัคตะกร้อ

16.30 19.00 น.

อบต.หินเหล็กไฟ

20

กลาง

ประจวบคีรีขันธ์

หัวหิน

หัวหิน

สวนหลวงราชิณี ( พื้นที่ 19 ไร่ )

สวนสุขภาพ

ฟุตบอล

วิ่ง  จักรยาน

ตลอดวัน

เทศบาลเมืองหัวหิน

21

กลาง

ประจวบคีรีขันธ์

หัวหิน

หัวหิน

อาคารพลศึกษา

อาคารพลศึกษา

แบตมิลตัน , ตะกร้อ

วอลเลย์บอล ,ฟุตบอล

บาสเกตบอล,เซปัค

ตลอดวัน

เทศบาลเมืองหัวหิน

22

กลาง

ประจวบคีรีขันธ์

หัวหิน

หัวหิน

โรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน

ลานออกกำลังกาย

แอโรบิค , ตะกร้อ

วอลเลย์บอล ,ฟุตบอล

บาสเกตบอล,เซปัค

16.30 - 20.00 น.

หมู่บ้าน

23

กลาง

ประจวบคีรีขันธ์

หัวหิน

หัวหิน

โรงเรียนเทศบาลบ้านบ่อฝ้าย

ลานออกกำลังกาย

แอโรบิค ,ฟุตบอล ,

ฟุตซอล

16.30 - 18.30 น.

หมู่บ้าน

24

กลาง

ประจวบคีรีขันธ์

หัวหิน

หัวหิน

โรงเรียนเทศบาลบ้านสมอโพรง

ลานออกกำลังกาย

ฟุตบอล

16.30 - 20.00 น.

หมู่บ้าน

25

กลาง

ประจวบคีรีขันธ์

หัวหิน

หัวหิน

ชุมชนสมอโพรง

สนามฟุตบอลชุมชนสมอโพรง

เซปัคตะกร้อ

แอโรบิค ,ฟุตซอล

ตลอดวัน

หมู่บ้าน

26

กลาง

ประจวบคีรีขันธ์

หัวหิน

หัวหิน

โรงเรียนวัดหนองแก

ลานออกกำลังกาย

เซปักตะกร้อ

16.30 - 18.30 น.

โรงเรียนบ้านป่าละอูบน

27

กลาง

ประจวบคีรีขันธ์

หัวหิน

หัวหิน

โรงเรียนหัวหิน

ลานออกกำลังกาย

แอโรบิค , เดิน  วิ่ง

วอลเลย์บอล ,ฟุตบอล

บาสเกตบอล,เซปัค

16.30 - 19.00 น.

อบต.ห้วยสัตว์ใหญ่

28

กลาง

ประจวบคีรีขันธ์

หัวหิน

หัวหิน

โรงรียนหัวหินวิทยาคม

ลานออกกำลังกาย

เซปัค , ฟุตซอล

16.30 - 19.00 น.

เทศบาลตำบลหนองพลับ

29

กลาง

ประจวบคีรีขันธ์

หัวหิน

หัวหิน

วังไกลกังวล

สวนสุขภาพ

เดินวิ่ง

05.00 07.00 น., 16.30 -18.30 น.

เทศบาลตำบลหนองพลับ

 

อันดับ

ภาค

จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ที่อยู่

ชื่อ

ประเภทกีฬา

เวลาปิด

หน่วยงานเจ้าของ

30

กลาง

ประจวบคีรีขันธ์

หัวหิน

หัวหิน

โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย

โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย

ฟุตซอล , วอลเลย์บอล

บาสเกตบอล,เซปัค

16.30 -18.30 น.

โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย

31

กลาง

ประจวบคีรีขันธ์

หัวหิน

หัวหิน

ชุมชนเขาตะเกียบ

สนามกีฬาชุมชนเขาตะเกียบ

ฟุตบอล , เซปัคตะกร้อ แอโรบิก

16.30 -18.30 น.

ชุมชนเขาตะเกียบ

เทศบาลเมืองหัวหิน

32

กลาง

ประจวบคีรีขันธ์

หัวหิน

หัวหิน

โรงเรียนเทศบาลบ้านเขาตะเกียบ

ลานออกกำลังกาย

ฟุตบอล , เซปัคตะกร้อ

16.30 -18.30 น.

โรงเรียนเทศบาลบ้าน

เขาตะเกียบ

33

กลาง

ประจวบคีรีขันธ์

หัวหิน

หัวหิน

ชุมชนเขาเต่า

สวนสุขภาพอ่างเก็บน้ำเขาเต่า

เดิน - วิ่ง

ตลอดวัน

ชุมชนเขาเต่า

เทศบาลเมืองหัวหิน

34

กลาง

ประจวบคีรีขันธ์

หัวหิน

หัวหิน

โรงเรียนเทศบาลบ้านเขาเต่า

ลานออกกำลังกาย

ฟุตบอล , เซปัคตะกร้อ

แอโรบิค

16.30 -18.30 น.

โรงเรียนเทศบาลบ้านเขาเต่า

35

กลาง

ประจวบคีรีขันธ์

หัวหิน

หัวหิน

ม.เทคโนโลยีราชมงคล

วิทยาเขตวังไกลกัลวล

สนามกีฬา

เดินวิ่ง , เซปัคตะกร้อ

วอลเลย์บอล ,ฟุตบอล

บาสเกตบอล

05.00 08.00 น., 16.30 -18.30 น.

ม.เทคโนโลยีราชมงคล

วิทยาเขตวังไกลกังวลCopyright © 2010 All Rights Reserved.
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่อยู่ : สนามกีฬาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ถ. เทิดพระเกียรติ อ. เมือง 77000 โทร. 032-611543 , 032-604777 โทรสาร. 032-611543