ReadyPlanet.com
dot
dot
ข่าวประชาสัมพันธ์
dot
bulletข่าวประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยว
bulletข่าวประชาสัมพันธ์ด้านการกีฬา
bulletภาพกิจกรรมด้านการท่องเที่ยว
bulletภาพกิจกรรมด้านการกีฬา
dot
ข้อมูลการท่องเที่ยว
dot
bulletข้อมูลจังหวัด
bulletของดีประจำจังหวัด
bulletเทศกาลงานประเพณี
bulletท่องเที่ยวชุมชนสัมผัสธรรมชาติ
bulletแผนที่ท่องเที่ยวจังหวัด
bulletข้อมูลการเดินทาง
bulletสถานที่พัก
bulletร้านอาหาร
bulletหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
dot
สถานที่ท่องเที่ยว
dot
bulletอำเภอหัวหิน
bulletอำเภอปราณบุรี
bulletอำเภอสามร้อยยอด
bulletอำเภอกุยบุรี
bulletอำเภอเมือง
bulletอำเภอทับสะแก
bulletอำเภอบางสะพาน
bulletอำเภอบางสะพานน้อย
dot
ข้อมูลกีฬา
dot
bulletสถานกีฬาอำเภอหัวหิน
bulletสถานกีฬาอำเภอปราณบุรี
bulletสถานกีฬาอำเภอสามร้อยยอด
bulletสถานกีฬาอำเภอกุยบุรี
bulletสถานกีฬาอำเภอเมือง
bulletสถานกีฬาอำเภอทับสะแก
bulletสถานกีฬาอำเภอบางสะพาน
bulletสถานกีฬาอำเภอบางสะพานน้อย
dot
ปฏิทินกิจกรรม ปี 2555
dot
bulletปฏิทินกิจกรรม เดือนมกราคม
bulletปฏิทินกิจกรรม เดือนกุมภาพันธ์
bulletปฏิทินกิจกรรม เดือนมีนาคม
bulletปฏิทินกิจกรรม เดือนเมษายน
bulletปฏิทินกิจกรรม เดือนพฤษภาคม
bulletปฏิทินกิจกรรม เดือนมิถุนายน
bulletปฏิทินกิจกรรม เดือนกรกฎาคม
bulletปฏิทินกิจกรรม เดือนสิงหาคม
bulletปฏิทินกิจกรรม เดือนกันยายน
bulletปฏิทินกิจกรรม เดือนตุลาคม
bulletปฏิทินกิจกรรม เดือนพฤศจิกายน
bulletปฏิทินกิจกรรม เดือนธันวาคม
dot
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
dot
bulletกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
bulletสำนักพัฒนาการท่องเที่ยว
bulletการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
bulletการกีฬาแห่งประเทศไทย
bulletตำรวจท่องเที่ยว
dot
สมัครรับข่าวสาร

dot
bulletดาวโหลดไฟล์งานด้านท่องเที่ยว
bulletดาวโหลดไฟล์งานด้านกีฬา
bulletรายงานการประชุมประจำเดือน
ปฏิทินกิจกรรม เดือนกรกฎาคม

ประจวบคีรีขันธ์    ปีท่องเที่ยวประจวบคีรีขันธ์ 2555

 

หัวหิน                งานเทศกาลกินหอยที่หัวหิน / Hua Hin Unforgottable

วันจัดงาน            กรกฏาคม  2555

สถานที่                 ศูนย์การค้าหัวหินมาร์เก็ตวิลเลจ

กิจกรรมเด่น         การออกร้านอาหารประเภทหอยต่างๆทอด ปิ้ง ย่าง การ แปรรูปหอย อุปกรณ์แต่งบ้านและเครื่องประดับจากหินสี และ

                              เปลือกหอยนานาพันธ์นิทรรศการให้ความรู้เรื่องหอยและสิ่งมีชีวิตทางทะเล

 สอบถามข้อมูล     แผนกการตลาดศูนย์การค้าหัวหินมาร์เก็ตวิลเลจ

                               โทร. 032-618888

 

 

เมือง           งานประเพณีหล่อเทียนและแห่เทียนพรรษา

วันจัดงาน               กรกฎาคม  2555

สถานที่                   สวนสาธารณะหน้าเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์

กิจกรรมเด่น           จัดเต้นท์บริการผู้ร่วมงานร่วมบริจาคปัจจัยสมทบหล่อเทียนพรรษาเพื่อนำไปถวายวัดต่างๆแห่เทียนพรรษาถวายวัดในเขต

                                 อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์  จัดประกวดและสมโภชเทียนพรรษา ชมมหรสพการแสดง หน่วยงานเอกชน

                                พุทธบริษัทถวายเทียนพรรษาแก่วัดต่างๆ 

 สอบถามข้อมูล      กองศึกษา เทศบาลเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  โทร 032-611150 ต่อ321

 

 

บางสะพาน            งานประเพณีหล่อเทียนและแห่เทียนพรรษา

วันจัดงาน               กรกฎาคม  2555

สถานที่                   หลังสถานีรถไฟบ้านกรูด

กิจกรรมเด่น           พิธ๊หล่อเทียนพรรษา สมโภชเทียนพรรษา มหรสพสมโภชเทียนพรรษา พิธีทำบุญเลี้ยงพระ แห่เทียนพรรษาถวายวัดใน

                                ตำบลธงชัย จำนวน 9 วัด 

 สอบถามข้อมูล      สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านกรูด อ.บางสะพาน โทร 032-695337 , 032-695180

                               

 

 

ปราณบุรี           งานประเพณีหล่อเทียนและแห่เทียนพรรษา

วันจัดงาน              กรกฎาคม  2555

สถานที่                   ชุมชนในเขตเทศบาลและตลาดโก๊แก้ว

กิจกรรมเด่น           ตั้งจุดร่วมทำบุญและหล่อเทียนพรรษา จัดงานฉลองต้นเทียนพรรษาการประกวดการตกแต่งรถขบวนแห่เทียนพรรษา

                                พิธีฉลองเทียนพรรษา ( พิธีสงฆ์ ) การแสดงของนักเรียน ศิลปิน ดารา จัดขบวนแห่เทียนพรรษา และปัจจัยตามวัดต่างๆ

 สอบถามข้อมูล      กองศึกษา เทศบาลตำบลปราณบุรี

 

 

 

หัวหิน                    งานประเพณีหล่อเทียนและแห่เทียนพรรษา

วันจัดงาน               กรกฎาคม  2555

สถานที่                   บริเวณสวนสาธารณะโผนกิ่งเพชร

กิจกรรมเด่น           การแสดงของเด็กนักเรียน การแสดงพระธะรมเทศนา การหล่อเทียนพรรษา ขบวนแห่เทียนพรรษา

 สอบถามข้อมูล      กองศึกษา เทศบาลเมืองหัวหิน โทร. 032-511047 ต่อ 402 , 403 Copyright © 2010 All Rights Reserved.
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่อยู่ : สนามกีฬาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ถ. เทิดพระเกียรติ อ. เมือง 77000 โทร. 032-611543 , 032-604777 โทรสาร. 032-611543